FÖRETAG, PRAKTISK

Vänskap kommer före affärer

Flagga 18-08-10 ~En minuts läsning · 108 ord

Om du skall göra affärer med en kines, så kommer du ingenvart om du inte har en bra relation med personen i fråga.

Vänskap och affärer hänger oskiljaktigt ihop för en kines. Det lyser bland annat igenom i begreppet guanxi, som direkt översatt betyder förbindelser. Men begreppet omfattar också att två parter har förpliktelser gentemot varandra.

Många västerlänningar skulle säga att personliga och professionella relationer är två helt olika fenomen. Men kineserna ser alltså mer holistiskt på det hela.

Kineser har som utgångspunkt ingen tillit till människor som de inte känner. Så du är tvungen att bygga upp tilliten innan det kan göras affärer, framgår det av artikeln.

Skribentmail: