INVESTERING, EKONOMI, AKTIER, OBLIGATION

I botten med affär på både aktier och obligationer

Flagga 26-09-10 ~En minuts läsning · 195 ord

På lång sikt är Italien det näst sämsta landet bland världens största industriländer att köpa aktier i.

London Business School har för firman ABN AMRO sammanställt en jämförelse av avkastningen på aktier och obligationer i 18 länder, helt från år 1900 till 2007. Sett över gott och väl ett århundrade har aktierna från Italien i genomsnitt givit en avkastning på 2,5 procent årligen, och det är den näst lägsta aktieförräntningen i länderna som undersökts i jämförelsen. Endast belgiska aktier har varit en sämre investering.

Om hela världen tas i betraktning har aktierna i genomsnitt givit en avkastning på 5,8 procent i de 107 år som undersökningen omfattar. Alltså en avkastning på över det dubbla jämfört med det stövelformade landets.

Men Italien är faktiskt ett ännu värre land att köpa obligationer i. Här ligger Italien nämligen på en delad sistaplats i jämförelsen. Italienska obligationer har nämligen givit en genomsnittlig avkastning på – 1,8 procent om året i 107 år. Härmed matchar Italien nästan genomsnittet i jämförelsen – enbart med den lilla skillnaden att förtecknet är det omvända. Obligationerna i de arton länderna har i allt givit en avkastning på 1,7 procent årligen, framgår det av artikeln.

Skribentmail: