SOCIAL SÄKRING OCH HÄLSA, EKONOMI

Fram med pengabörsen hos läkaren

Flagga 30-05-08 ~En minuts läsning · 91 ord

I Ungern ska patienterna betala 10-12 DKK för att besöka läkaren. Avgiften är en del av ett nytt sundhetsprogram, som Agnes Horvath, Ungerns nya sundhetminister, håller på att utveckla. Det är ett program, som går ut på att reducera statens roll i sundhetssektoren, för att utgifterna på området förväntas att stiga i takt med den stigende leve åldern.

Dessutom ska avgiften bidra till att nerbringa underskottet på de offentliga finanserna, så landet kan komma i betraktelse av att komma med i Euro-samarbetet, framgår det av artikeln, som bygger på ett Bloomberg-telegram.

Skribentmail: