PENSION OCH SPARANDE, SKATTER, AVGIFTER, FOLKPENSION, INTERNET, VILLOR

Flytt till Teneriffa

Flagga 24-11-10 ~En minuts läsning · 69 ord

Vi behøver få klarhet omkring gællande beskattning av våra danska pensioner om vi flyttar till spanien. Vi har nu ett hus i Danmark men hoppas kunna sælja det och flytta till Tenerifffa nær vi båda blir pensionærer februsari 2011. Vi kommer båda att få lægsta danska folkpensionen men haar båda dærtill tjænstemanspensioner. Vi har hittat flera inlægg omkring dessa frågor på internet, alla med mer eller mindre motsægelsefulla uppgifter.

Skribentmail: