MELLANMÄNSKLIGT, KVALITET, UTSTATIONERING

De glömmer sig själv – om nackdelarna av ett utlandsuppehåll

Flagga 13-01-10 ~3 minuters läsning · 627 ord

Hon annonserar i kyrkobladet för den danska kyrkan i Paris. En liten sober annons: Anne Hald-McLean, dansk psykolog och sen ett telefonnummer.

Ett nummer, som för en del danskar är en nödlinje när tillvaron långt hemifrån plötsligt håller på att krakelera. När utelivet inte bara är receptioner och glamour.

”Jag träffar särskilt kvinnor i min konsultation. Många av dem känner sig ensamma och saknar ett nätverk som de hade därhemma. De har hamnat i en negativ spiral.”

Enligt Anne Hald-McLean kan det vara nog så hårt för psyket att behöva leva i en främmande kultur. Särskilt om man inte har något meningsfullt att syselsätta sig med.

”Det är min erfarenhet, att det egentlig går väldigt bra för alla dem som har ett spännande jobb eller något annat de går upp i. Tex ensamma karriärkvinnan som själv har rest ut. Hon klarar sig generellt bra för hon har ett arbete som hon blir värdesatt för och hon kan i princip själv bestämma över sin tillvaro. Även när hon vill åka hem igen,” säger Anne Hald-McLean.

”Många medföljande hustrur har det däremot svårt och en del lider rentutav av det man populärt kallar ’trailing spouse syndrom’ – alltså medföljande make/maka syndromet. Det är oftast kvinnor, som hade ett bra jobb därhemma och som nu – efter att mannen blivit utstationerad – sitter i en lägenhet i Paris, medans mannen arbetar och barnen går i skola.

En del blir faktiskt allvarligt deprimerade. De känner inte längre att de har något att ställa upp med, känner sig passiva, isolerade och ensamma. De kan inte ta sig samman till de mest vardagliga sakerna,” säger Anne Hald-McLean.

”Jag försöker att lära en sådan kvinna att utmana sina egna negativa tankar. Hon får det bättre när hon ändrar sitt självdestruktiva sätt att uppfatta sakerna på. Hon återvinner sitt självvärde, och det gör det möjligt för henne att ändra på saker i sitt liv. För många medföljande hustrur är det så klart svårt att hitta ett jobb som man får betalt för, med det finns ju andra möjligheter: Tex. Att studera på universitetet. Hon ska sätta igång med någonting hon brinner för, något meningsfullt.”

Efter första förälskelsen

En annan grupp som ofta har problem är de danska kvinnor som flyttat till Frankrike för att de gifte sig med en fransman.

”Dessa äktenskap kan så klart fungera lika bra som andra äktenskap. Men om problemen först dyker upp kan det vara extra svårt för dessa kvinnor. Många känner sig avskurna från sin kultur, för att de har gjort så mycket för att anpassa sig, att de nästan har ignorerat sig själv och sina egna behov. Jag har träffat danska kvinnor som har ansträngt sig så mycket för att hitta en plats att de inte har kontaktat andra danskar på flera år.

Men efter hand som problemen växer fram klandrar de ofta mannen för att de har tvingats ge upp så mycket för hans skull. Te.x. Att de aldrig fick något jobb som motsvarade deras proffesionella kvalifikationer. Eftersom en dansk utbildning inte alltid accepteras på den franska arbetsmarknaden.”

Enligt Anne Hald-McLean söker många kvinnor dessvärre till psykolog rätt så sent. Eftersom det är tabu för danskar att söka hjälp.

”Jag försöker att stärka dessa kvinnor, försöker få dem att inse att deras låga egenvärde beror på att de har glömt sig själv. De behöver hjälp med att sätta mer fokus på sig själv.”

För psykologen har dessa kvinnor ofta det svårare ställd än andra med äktenskapsproblem, eftersom en skilsmässa har långt allvarligare följder än den skulla ha för en familj i Danmark.

”Om hon ångrar sig och vill hem splittrar hon familjen. Eventuella barn kommer bo långt från sin pappa, och det finns inte heller något arbete som väntar på henne. Hon måste börja helt från början.”