PENSION OCH SPARANDE, SKATTER, AVGIFTER, PENSION, MED, LÖPANDE, UTBETALNING, PRIVATA, PENSIONSFÖRSÄKRINGAR

Ju snabbare utbetalning dess lägre skatt

Flagga 22-11-08 ~En minuts läsning · 94 ord

Ju snabbare en privat pension utbetalas, dess mildare beskattas den av den spanska skattemyndigheten.

Från och med 1-1-2007 beskattar Spanien följande andel, av löpande utbetalningar under en tidsbegränsad period, av privata pensioner:

  • Utbetalningar i under 5 år: 12 %

  • Utbetalningar i 5 - 10 år: 16 %

  • Utbetalningar i 10 - 15 år: 20 %

  • Utbetalningar i över 15 år: 25 %

Den andel, det rör sig som sig om, blir beskattad med 18%, där man kan riskera att betala upp till 43 % i skatt till Spanien av arbetsgivarordningen framgår det av artikeln.

Skribentmail: