FÖRETAG, SKATTER, AVGIFTER, OFFSHORE

Öppet skatteparadis med ägg-procent

Flagga 21-06-10 ~2 minuters läsning · 244 ord

Isle of Man är inte längre ett sluten skatteparadis, så som den internationella kritiken från EU och OECD har lytt i åratal. I stället satsar den lilla ön mellan England och Irland nu på att bli världens med öppna skatteparadis, samtidig med att i synnerhet företagsskatterna har fått ännu ett tryck nedåt. Företagsskatten ligger således på 0 procent. Arvsskatten och kapitalvinstskattens siffra bär likaledes också formen av ett ägg. Dock skall banker betala 10 procent i kapitalvinstskatt.

Inkomstskatten är också rätt lätt att komma ihåg, om du har en inkomst som ligger under 100.000 danska kronor årligen: Den är nämligen 0 procent. Ligger din årliga inkomst mellan 100.000 och en miljon danska kronor behöver du betala mellan 10 och 18 procent i skatt. Och kryper inkomsten över en miljon årligen, faller skatten på mellanskillnaden igen till en rund liten nolla. Skillnaden på Isle of Man och de mer slutna skatteparadisen är att Isle of Man har ingått ett avtal om utväxling av skatteuppgifter med en rad länder. Avtalen med Holland och USA kom till stånd i 2006. Härefter kom de nordiska länderna med i mars 2008, och på senare tid har ön kommit överens med Eire – grannen i väst – i april 2008.

Avtalet med Danmark betyder att danska företag inte kan dölja pengar för de danska skattemyndigheterna på Isle of Man. I gengäld slipper danska flygbolag och rederier dubbelbeskattning, om de väljer ön som bas för sina aktiviteter, framgår det av artikeln.

Skribentmail: