PENSION OCH SPARANDE, SKATTER, AVGIFTER, AVDRAG, BESKATTNINGSRÄTT

Hvor skal pensionsinkomsten beskattas ....?

Flagga 04-04-03 ~En minuts läsning · 52 ord

Beskattningsrätten Danmark-Sverige

Vi är to pensionärer som flyttade från Danmark till Sverige

D.16 1999

och födt 1938 & 1934 och modtager pensionsinkomst (Privat) från Danmark..

Vores fråga är så :

1) Hvor skal pensionsinkomsten beskattas i Danmark eller Sverige….?

2) Hvor skal vi avdrag ränteutgifter på vors huslån i Sverige..Danmark

eller Sverige…?

Skribentmail: